MindFitness Training     

 

    

 

De MindFitness Training richt zich op het trainen en aanleren van vaardigheden voor verbetering van prestaties en het opbouwen van veerkracht in stressvolle situaties.

Het Instituut onderwijst Mind-fitness training aan professionele organisaties. Uit onderzoek is

gebleken dat als mensen een chronisch gevoel van stress en onzekerheid ervaren, zij na mind-

fitness training veerkrachtiger kunnen anticiperen op stressvolle, veel eisende situaties.

Deze Mind-fitness training combineert vaardigheden van mindfulness, stress veerkracht en concrete toepassingen voor de operationele setting. De training is in toegankelijke taal en vaardigheden opgebouwd.

 

 

De MindFitness Training, die gebaseerd is op mindfulness en die speciaal ontworpen is voor personen die in extreme omgevingen werken. Het is een icursus die in 8 sessies wordt gedoceerd. Het is een vaardigheidstraining op twee belangrijke vlakken: mindfulness en stressveerkracht. Het cultiveert mindfulness vaardigheden met specifieke oefeningen, zodat controle over aandacht en concentratie ontwikkelt kan worden. Het biedt ook veerkracht vaardigheidstraining om de fysiologische- en psychologische effecten van extreme of langdurige stress te kunnen hanteren. Veerkracht is het vermogen om effectief te functioneren tijdens stressvolle ervaringen en om terug te veren na dergelijke ervaringen. Om veerkracht te kunnen creëren, is het eerst nodig door een stressvolle ervaring, opzettelijk, buiten zijn of haar comfortzone geduwd te zijn om vervolgens het lichaam en de geest effectief te leren herstellen van deze ervaring. In het proces leren lichaam en geest te midden van meer stress dan daar vóór, deze effectief te tolereren en functioneren.

Deze lichaams-gerichte vaardigheden op veerkracht bij stress, maken deze stress veerkracht training onderscheidend van andere op mindfulness gebaseerde benaderingen.  

 

 

Algemeen bekend is, dat fysiek fit zijn ons helpt te herstellen na een fysieke inspanning. Zo

ook ondersteunt mind-fitness onze veerkracht, dé mogelijkheid om snel terug te veren na een

stressvolle ervaring. Waar fysieke conditie het lichaam beschermt tegen lichamelijk letsel, zo

kan beoefening van mind-fitness een wapenuitrusting zijn ter bescherming van de geest.

Zowel fysieke als geestelijke fitheid zijn van groot belang om de uitdagingen van extreme

en/of langdurige stress te kunnen pareren.

 

 

 

 

 

© 2013 MindFitness Training, 06-27133903

 

Wat houdt de MindFitness Training in?

Het is een individuele cursus die in acht weken wordt gedoceerd en die speciaal ontworpen is voor personen die in extreme omgevingen werken. Het is een vaardigheidstraining op twee belangrijke vlakken: mindfulness en stress-veerkracht. Het cultiveert mindfulness vaardigheden met specifieke oefeningen, zodat controle over aandacht en concentratie ontwikkelt kan worden. Het biedt ook veerkracht vaardigheidstraining om de fysiologische –

en psychologische effecten van extreme of langdurige stress te kunnen hanteren.

Veerkracht is het vermogen om effectief te functioneren tijdens stressvolle ervaringen en om terug te veren na dergelijke ervaringen. Om veerkracht te kunnen creëren, is het eerst nodig door een stressvolle ervaring, opzettelijk, buiten zijn of haar comfortzone geduwd te zijn om vervolgens het lichaam en de geest effectief te leren herstellen van deze ervaring. In het proces leren lichaam en geest te midden van meer stress dan daar vóór, deze effectief te tolereren en functioneren.
Deze lichaams-gerichte vaardigheden op veerkracht bij stress, maken deze training onderscheidend van andere op mindfulness gebaseerde benaderingen. Deze vaardigheden zijn toegankelijk en relevant gemaakt met toepassingen uit de echte wereld van de operationele omgeving – met de nadruk op operationele effectiviteit en verbeterde besluitvorming. Deze ‘stress veerkracht training’ wordt onderwezen in de organisatorische setting, aan bestaande teams en groepen, en kan aangepast worden aan verschillende contexten.

 

Aan bod komen:

·       Wat is MindFitness en waarom heb ik het nodig?

·       Wat is vereist voor het leveren van topprestaties?

·       Mindfulness: de grootste kracht binnen mind fitness.

·       Het cultiveren van een fitte geest, mentale behendigheid, aandachtige emotionele intelligentie, bewustzijn van de situatie.

·       Keuze van zelf-regulatie aanmoedigen.

·       Keuze vrijheid toevoegen.

 

De Doelgroep:

Deze MindFitness Training is ontwikkeld voor de medewerk(st)er, die onder stress optimaal dient te functioneren en zich in zeer uitdagende situaties in geestelijke conditie weet te houden. Onze cliënten delen, daar waar zij bij confrontatie van langdurige, extreme stress,

onzekerheid of snelle veranderingen hun vermogen in het functioneren willen versterken, een gemeenschappelijk belang. Ze begrijpen dat individuele gezondheid en veerkracht de basis is voor het organisatorische rendement. Ze hechten ook een groot belang aan leren,

aanpassingsvermogen en groei als bron van succes van de opdracht. De MindFitness training

kan voldoen aan de behoeften van een aantal uiteenlopende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2013 MindFitness Training.

 

Het MindFitness team richt zich op het trainen van vaardigheden in mindfulness en veerkracht. Vaardigheden, die de prestaties verbeteren en de reactie op stress, verandering en onzekerheid aansterken. Deze training bereidt individu en groepen voor om zich in zeer uitdagend operationele omgevingen te kunnen aanpassen, er van te leren en ondanks alles toch in vorm te blijven: kortom om mind fit te zijn.

 

ONZE OPVATTING:

·       Individuen helpen in het toepassen van deze mind fitness vaardigheden om doeltreffender, meer gecentreerd, autonoom en zelf-ontplooiend te kunnen zijn.

·       Personen op te leiden hun eigen capaciteit te ontdekken om soepel, evenwichtig en met wijsheid hun doel te bereiken, en daarmee de organisatie effectief te verbeteren.

·       Met effort en support bouwen aan individuele en organisatorische veerkracht in hedendaags veeleisende, stressvolle en onzeker operationele omgevingen.

 

ONZE KERN-VERONDERSTELLINGEN:

·       Dat er een diepgaande parallel bestaat tussen lichamelijk en geestelijk fit zijn! Iedereen kan zijn of haar geest trainen om mind-fit te zijn en zelfs om in veeleisende

stressvolle situaties je staat van mind-fitness te behouden door regelmatig beoefenen

van mind-fitness oefeningen.

·       Dat het systeem van het menselijk lichaam de intrinsieke kracht bezit om zelf terug

kunnen keren naar evenwicht en gezondheid. Mind-fitness moedigt dit natuurlijke

            zelfregulerend proces, welke ieder van ons in staat stelt om op een optimaal niveau te

            functioneren, aan.

·       Het toepassen van Mind-fitness oefeningen optimaliseert ons vermogen om in

stressvolle, onzekere & complexe situaties te functioneren. Tegelijkertijd beschermt

            het tegen de stressoren, die inherent aan deze veeleisende situaties zijn.

·       Last but not least: een persoon met een fitte geest & een fit lichaam, is meer in staat

om die kracht met zijn/haar organisatie te delen, en dit draagt weer bij aan effectiviteit

van de organisatie en verwezenlijking van de missie.

 

ONS CREDO

Is dat het exploiteren van Topprestaties alleen mogelijk is, daar waar lichaam en geest fit

genoeg zijn om de gevolgen van stress te overwinnen.

Algemeen bekend is, dat fysiek fit zijn ons helpt te herstellen na een fysieke inspanning. Zo

ook ondersteunt mind-fitness onze veerkracht, dé mogelijkheid om snel terug te veren na een

stressvolle ervaring. Waar fysieke conditie het lichaam beschermt tegen lichamelijk letsel, zo

kan beoefening van mind-fitness een wapenuitrusting zijn ter bescherming van de geest.

Zowel fysieke als geestelijke fitheid zijn van groot belang om de uitdagingen van extreme

en/of langdurige stress te kunnen pareren.

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2013 MindFitness Training.