Agressie

Agressie, geweld en ongewenst gedrag kunnen zich helaas voordoen binnen bedrijven. Agressief gedrag, dat gedrag dat u als agressief beleeft; gedrag waarmee de persoon in kwestie u onder druk zet en u geen keuzevrijheid laat, doet zich steeds meer voor in onze samenleving. Zelfs hulpverlenende organisaties en openbaar vervoer instellingen blijken hier steeds minder van gevrijwaard te zijn. Confrontaties met agressie en dreiging daartoe veroorzaken vaak voor de betrokkenen gevoelens van angst, onmacht en vele stressreacties. Deze stressreacties kunnen de psychische gezondheid van degene die het is overkomen zodanig aantasten dat deze niet meer in staat is zijn beroep uit te oefenen. Bovendien kunnen dit soort gebeurtenissen de gang van zaken binnen organisaties danig verstoren. Belangrijk hierbij is dat de getroffene professionele, psychische hulp aangeboden krijgt, deze kan zowel individueel als in groepsverband zijn. De hulp richt zich op begeleiding en ondersteuning van het (normale) verwerkingsproces. Aanpak hierbij is het creŽren van maximale voorwaarden voor een gezonde verwerking en het vroegtijdig signaleren van eventuele risicofactoren tot stagnatie bij de verwerking.

Mogelijkheden: Bij ons vindt u een aantal diensten die wij u bieden ter ondersteuning van organisaties bij agressie, geweld en traumatische ervaringen. Door advisering en vroegtijdig bemiddelen kunnen stoornissen bij de verwerking zoveel mogelijk worden opgelost.