Coaching

De coaching richt zich op individuen die ondersteuning of begeleiding wensen, teneinde optimaal te kunnen functioneren. Onze complexe samenleving vergt veel van mensen, in het bijzonder wat hun persoon en functioneren betreft. Dit kan problemen oproepen als onzekerheid, stress, vervreemding van zichzelf en/of omgeving, het gevoel onvoldoende voorbereid te zijn op specifieke situaties, keuzeproblemen, conflicten binnen en buiten de persoon en de behoefte zich te heroriŽnteren. De coaching is persoonlijk van aard en richt zich op de persoonlijke kwaliteiten, drijfveren en belemmeringen. Het doet een beroep op kwaliteiten die tot dan toe te weinig aandacht hebben gehad.

Mogelijke doelen van persoonlijke coaching zijn:.

- heroriŽntatie
- optimaal gebruik maken van persoonlijke kwaliteiten
- inzicht krijgen in de interacties met anderen
- ondersteuning bij het oplossen van conflicten
- leren/verbeteren van communicatieve vaardigheden
- voorbereiding op een specifieke situatie (presentatie, vergadering,
organisatieverandering, conflictsituatie, slecht nieuws gesprek etc.)
- ondersteuning in stresssituaties
- begeleiding tijdens ziekte of bij terugkeer na ziekte

We streven er naar om binnen 1 tot 10 afspraken voldoende inzichten te verschaffen zodat de persoon in zijn/haar werk- en/of privť situatie verder kan met de verworven inzichten.

De persoonlijke coaching kan ook gevolgd worden in een hoge frequentie: 5 dagen achtereenvolgens 1Ĺ uur per dag. De zogeheten intensive en wordt als zeer intensief en diepgaand ervaren.

Coaching binnen de werksituatie.

De werkplek is in sommige gevallen een ideale leersituatie. De coaching biedt hierbij drie mogelijkheden:

- Men wordt geobserveerd binnen de werksituatie, bijvoorbeeld tijdens het leiden van een
vergadering, het geven van een training of het voeren van een lastig gesprek. Aan de hand
van de observatie krijgt men directe feedback en praktische tips c.q. opdrachten om het
functioneren te optimaliseren.
- Intensieve begeleiding ter voorbereiding op of naar aanleiding van concrete werksituaties.
Men maakt gedurende een korte periode afspraken, past onmiddellijk het aangereikte toe en
bespreekt de belemmeringen en resultaten
- Een combinatie van observaties en persoonlijke gesprekken.

Situaties die zich bij uitstek lenen voor coaching zijn:

- Situaties waarbij het voor de organisatie moeilijk
is zicht te houden op de kwaliteit van het werk van
medewerkers. Bijvoorbeeld bij buitendienstmedewerkers,
vertegenwoordigers, externe trainers etc.
- Gesprekssituatie bij:
- leiding geven
- hulpverlening
- dienstverlening
- begeleiden van groepen
- Ondersteuning/begeleiding van personen die in een
nieuwe werksituatie starten,
als onderdeel van het inwerkplan.
- Situaties waarbij veelvuldig contact bestaat met klanten,
bijvoorbeeld baliemedewerkers, telefonistes,
klachtenbehandeling, winkelpersoneel etc.
- Personen, waarbij op een bepaald aspect van hun
functioneren verbetering wenselijk is.