Mindfulness training

Mindfulness training: Krachtig door aandachtig zijn. Het kenmerkende aan een mindfulness-training is het vergroten van opmerkzaamheid en oplettendheid ten aanzien van onze neiging om in diverse situaties automatisch te reageren. Meestal ondernemen we, zonder dat op te merken, automatische actieve pogingen om die nare ervaringen kwijt te raken door er in gedrag en gedachten voor te vluchten of tegen te vechten. Deze pogingen werken vaak contraproductief. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een afwijzende houding tegenover negatieve innerlijke ervaringen (gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen) een belangrijke rol speelt bij psychische problemen. Door mindfulness-trainingen leer je hier anders mee omgaan. Mindfulness kan door training worden aangeleerd. Mindfulness richt zich specifiek op het ontwikkelen van een andere houding tegenover problemen. Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten, niet-reageren en niet-oordelen waardoor er ruimte komt voor acceptatie. Centraal in de mindfulness oefeningen staat dat men oude, ingesleten en automatische gewoonten leert herkennen en loslaten. Mindfulness heeft twee componenten: De eerste betreft zelfregulatie van de aandacht. De aandacht is gericht op de onmiddellijke ervaringen en het herkennen van mentale gebeurtenissen in het huidige moment. De tweede component is de nieuwsgierige en accepterende houding tegenover dat wat ervaren wordt. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er onmiddellijk een waardeoordeel over uit te spreken en zonder er iets aan te willen veranderen.

Kijk voor het aanbod van de verschillende trajecten mindfulness-training onder AGENDA.

  • (Avond)workshop Mindfulness
  • Mindfulness meditatieweekend
  • Mindfulness 8 weken programma
  • Bedrijfstraining mindfulness & meditatie
  • Training, groep zelf samen te stellen

    Naar Agenda