Trauma

Een schokkende ervaring, een dramatische calamiteit, en dan………

In allerlei bedrijven en organisaties kunnen mensen beroepsmatig te maken krijgen met schokkende ervaringen die blijvende schade kunnen aanrichten.
Een overval, gedrag van klanten, een gijzeling, agressie op de werkvloer en een dramatische calamiteit zijn gebeurtenissen die diep ingrijpen in ons leven.
Men wordt erdoor overweldigd en het is angstaanjagend.
Want plotseling bevinden we ons in een totaal ontwrichte situatie en hebben we geen controle op de afloop.
We voelen ons machteloos. Belangrijk hierbij is nog te melden dat agressie en geweld veelal ernstige verwerkingsreacties laten zien, zodat dit nadien kan leiden tot een ontwricht leven en tot verhoogd ziekteverzuim van medewerkers.
Bij dit alles is het van belang hoe de collega’s en leidinggevenden reageren.
Een gebrek aan hulp, steun en aan erkenning, belemmeren vaak de verwerking en maken de stress erger.

Steeds meer werkgevers wensen de gevolgen van schokkende ervaringen voor de werknemers binnen hun organisatie te beperken.

Het personeel is gebaat bij een snelle en goede verwerking van schokkende ervaringen door een adequate aanpak van de problemen.
Psycho-trauma consultancy van Lieverloo, is deskundig op dit gebied en er is kennis en ervaring in huis om daarbij te helpen:
door opvang, begeleiding, training en advies.

Procedure.
Indien de situatie in uw bedrijf om professionele ondersteuning vraagt, kunt u de hulp inroepen van psycho-trauma consultancy van Lieverloo. Samen met u wordt er gekeken wat gepaste oplossingen zijn voor uw specifieke situatie.